Tilitoimistopalveluiden tarkoituksena on helpottaa yrittäjän arkea ja mahdollistaa taloushallinnon ulkoistaminen luotettavalle ammattilaiselle.

Tilitoimistopalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme Netvisor eAccounting -taloushallintojärjestelmällä toteutettuja sähköisen taloushallinnon palveluita.

Netvisor

Tutustu ammattitaitoiseen henkilöstöömme.

Henkilöstö

Tutustu mitä asiakkaamme ovat mieltä palveluistamme.

Referenssit

Lue ajankohtaisia kuulumisia ja taloushallintoon liittyviä artikkeleita blogistamme.

Blogi

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Yhteydenotto

Tilitoimisto Tilitehdas

Konsultoiva tilitoimisto Espoon Otaniemessä

Tarjoamme asiakkaillemme sähköisen taloushallinnon palveluita Netvisor eAccounting taloushallintojärjestelmällä, jonka vuoksi Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi palvelemme asiakkaita myös muissa ympäristökunnissa.

Perinteisien tilitoimistopalveluiden lisäksi avustamme muun muassa Tekes hankkeiden tilityksissä sekä tarjoamme erityisosaamista vaativia konsultointipalveluita kuten verosuunnitteluun ja yrittäjän henkilöverotukseen liittyviä konsultointipalveluita.

Henkilöstömme koostuu työstään nauttivista ja siihen intensiivisesti sitoutuvista taloushallinnon ammattilaisista. Tarvitsitpa sitten kirjanpitoon, tilinpäätökseen tai yrityksen veroasioihin liittyvää palvelua, räätälöimme palvelumme juuri sinulle sopivaksi.

Huomioimme myös pienten yrityksien tarpeet ja tarjoamme heille aina oikein mitoitetut ja kustannustehokkaat ratkaisut kaikkiin taloushallinnon tarpeisiin.

Lue lisää tarjoamistamme palveluista

Blogi

 • 06.12.2016
  Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

  Verohallinto on antanut päätöksen (dnro A177/200/2016) verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017.

  Verohallinnon antaman päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 löydät kokonaisuudessaan tääl.

  Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät vuonna 2017 ovat:

  Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
  Auto 0,41 euroa kilometriltä
  Moottorivene, enintään 50 hv 0,73 euroa kilometriltä
  Moottorivene, yli 50 hv 1,06 euroa kilometriltä
  Moottorikelkka 1,01 euroa kilometriltä
  Mönkijä 0,95 euroa kilometriltä
  Moottoripyörä 0,32 euroa kilometriltä
  Mopo 0,17 euroa kilometriltä
  Muu kulkuneuvo 0,10 euroa kilometriltä

  Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 0,10 euroa kilometriltä.

  Työmatkan kestoajasta riippuen kotimaan päivärahan enimmäismäärät vuonna 2017 ovat:

  Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
  yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 euroa
  yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 41,00 euroa

  Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet edellä esitetyn mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

  Ulkomaanpäivärahat on esitetty Verohallinnon antamassa päätöksessa maa tai aluekohtaisesti.

  Ateriakorvauksen määrä vuonna 2017 on 10,25 euroa. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

  Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 20,50 euroa.

  Lue lisää
 • 22.04.2016
  Tilitoimistoalan tulevaisuuden näkymiä

  Taustaa

  Lappeenrannan teknillinen yliopisto toteutti yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa haastattelututkimuksen helmi-maaliskuussa 2015. Haastatteluja tehtiin yhteensä 21 kappaletta. Haastateltavien ikä oli välillä 37-61 ja heistä naisia oli 10 ja miehiä 11. Haastateltavat edustivat 1-4 henkilöä, 5-9 henkilöä sekä yli 10 henkilöä työllistäviä tilitoimistoja. Haastatteluun osallistuneilla tilitoimistoilla oli yhteensä noin 5 600 asiakasta ja toimistojen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 27,3 miljoonaa euroa.

  Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa tilitoimistoalan tulevaisuuden kuvaa; muutoksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Haastatteluissa yhtenä keskeisenä teemana oli mm. digitalisaation tuomat haasteet tulevaisuuden liiketoiminnalle sekä asiakkaiden nopeasti muuttuvat tarpeet uudenlaisista taloushallinnon palveluista.

  Havaintoja haastattelusta

  Haastattelujen perusteella yksi keskeisimpiä kehitystrendejä toimialalla on polarisoituminen eli toimistojen kokoerojen kasvaminen sekä toimialan keskittyminen. Haastateltavien mielestä myös pienillä toimijoilla on tilaa toimialalla tulevaisuudessakin, koska pienten toimistojen asiakkaat koostuvat pitkälti ammatin- ja liikkeenharjoittajista, järjestöistä sekä asunto-osakeyhtiöistä, joiden toimintaan sähköisen taloushallinnon vaikutukset ovat vielä varsin vähäiset.

  Monet tilitoimistot profiloituvat pitkälti olemassa olevan asiakaskuntansa tarpeiden mukaisesti. Kasvuhaluiset tilitoimistoyritykset pyrkivät saamaan uutta asiakaskuntaa tarjoamalla esimerkiksi sähköisen taloushallinnon palveluita mahdollisimman laajasti ja asiakkaiden kannalta kustannustehokkaasti. Keskittyminen vain tiettyihin toimialoihin ei noussut esille haastatteluissa. Tilitoimistoissa on kyllä toimialakohtaista erikoisosaamista, mutta vahvaa asiakassegmentointia asiakashankinnassa toimialoittain ei ollut havaittavissa.

  Kilpailu tilitoimistoalalla on alueellisesti vaihtelevaa ja toimistot pyrkivät kehittämään ja uudistamaan palveluitaan lähinnä olemassa olevien asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Ketjuuntumisen lisääntyminen oli selkeästi haastatteluissa havaittavissa ja sen uskottiin tuovan kannattavuusetuja.

  Käytännön työtehtävien muutoksen osalta haastateltavat olivat vahvasti sitä mieltä, että lähitulevaisuudessa peruskirjanpito tulee muuttumaan yksinkertaisemmaksi. Visionääriset tilitoimistoyrittäjät ovat kehittäneet uusia tuotteita ja palveluita alalle, joita myydään toisille tilitoimistoille. Haastateltavat näkevät, että digitaalinen taloushallinto ei ole niinkään kiinni tilitoimistoyrityksen koosta vaan lähinnä tilitoimiston asiakaskunnasta. Tilitoimistot pyrkivät koosta huolimatta tarjoamaan asiakkaillensa heidän toimintansa kannalta hyödyllisimmät ja parhaat palvelut.

  Kilpailun kiristyessä haasteena nähtiin, että miten jatkossa pystytään palvelemaan asiakkaita kustannustehokkaasti tinkimättä palvelun laadusta.

  Kokonaisuudessa uhkakuvana ei nähty työn katoaminen, vaan enemmänkin uhkana on se, mistä saadaan alalle riittävän pätevää henkilökuntaa. Tulevaisuuden tilitoimistoalalla tarvitaankin uudenlaisia osaajia, jotka ymmärtävät digitalouden lainalaisuudet sekä alan substanssiosaamisen.

  Lopuksi

  Lopulta asiakas hyötyy aina eniten kilpailun kiristyessä. Asiakkaan kirjanpito tehdään yhä edullisemmin, nopeammin ja laadukkaammin. Nykyiset taloushallinnon järjestelmät mahdollistavat rutiinitöiden automatisoinnin ja tilitoimiston rooli muuttuu yhä enemmän konsultoivaksi.

  Tilitoimistojen kilpailuttaminen ja toimiston vaihtaminen on entistä helpompaa asiakkaalle ja kirjanpitäjä on ennen kaikkea asiakaspalvelija tuoden lisäarvoa yrittäjälle. Perinteinen kuva nutturapäisestä, kuivasta kirjanpitäjästä ja pelokkaasta asiakkaasta on jo historiaa.

  Lue lisää
 • 14.04.2016
  Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2016

  Verohallinto on antanut päätöksen (dnro A175/200/2015) verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016.

  Verohallinnon antaman päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 löydät kokonaisuudessaan täältä.

  Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät vuonna 2016 ovat:

  Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
  Auto 0,43 euroa kilometriltä
  Moottorivene, enintään 50 hv 0,74 euroa kilometriltä
  Moottorivene, yli 50 hv 1,08 euroa kilometriltä
  Moottorikelkka 1,02 euroa kilometriltä
  Mönkijä 0,96 euroa kilometriltä
  Moottoripyörä 0,32 euroa kilometriltä
  Mopo 0,17 euroa kilometriltä
  Muu kulkuneuvo 0,10 euroa kilometriltä

  Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 0,11 euroa kilometriltä.

  Työmatkan kestoajasta riippuen kotimaan päivärahan enimmäismäärät vuonna 2016 ovat:

  Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
  yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 euroa
  yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 euroa

  Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet edellä esitetyn mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

  Ulkomaanpäivärahat on esitetty Verohallinnon antamassa päätöksessa maa tai aluekohtaisesti.

  Ateriakorvauksen määrä vuonna 2016 on 10,00 euroa.

  Lue lisää