Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2015

Verohallinto on antanut päätöksen (dnro A202/200/2014) verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015.

Verohallinnon antamaman päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015 löydät kokonaisuudessaan täältä.

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät vuonna 2015 ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
Auto 0,44 euroa kilometriltä
Moottorivene, enintään 50 hv 0,78 euroa kilometriltä
Moottorivene, yli 50 hv 1,14 euroa kilometriltä
Moottorikelkka 1,06 euroa kilometriltä
Mönkijä 1,00 euroa kilometriltä
Moottoripyörä 0,33 euroa kilometriltä
Mopo 0,17 euroa kilometriltä
Muu kulkuneuvo 0,10 euroa kilometriltä

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 0,12 euroa kilometriltä.

Työmatkan kestoajasta riippuen kotimaan päivärahan enimmäismäärät vuonna 2015 ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 18,00 euroa
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 euroa

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet edellä esitetyn mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ulkomaanpäivärahat on esitetty Verohallinnon antamassa päätöksessa maa tai aluekohtaisesti.

Ateriakorvauksen määrä vuonna 2015 on 10,00 euroa.