Edustusmenojen vähennyskelpoisuus vuonna 2015

Ennen vuotta 2014 yrityksien edustusmenot olivat arvonlisäverotuksessa kokonaan vähennyskelvottomia, mutta tuloverotuksessa kyseisistä menoista 50 prosenttia katsottiin vähennyskelpoisiksi elinkeinotoiminnan kuluiksi.

Vuoden 2014 alusta yrityksien edustusmenojen verotusta kiristettiin siten, että edustusmenot ovat sekä tuloverotuksessa että arvonlisäverotuksessa kokonaan vähennyskelvottomia.

Hallituksen budjettiesityksen mukaan yrityksien edustusmenojen verotusta tullaan keventämään siten, että 50 prosentin vähennysoikeus tuloverotuksessa palautetaan vuoden 2015 alusta lähtien.