Arvonlisäveron alarajahuojennukseen ehdotettu muutosta

Hallitus on esittänyt (He 363/2014), että arvonlisäverolain liikevaihtoon perustuvaa verovelvollisuuden alarajaa nostettaisiin 8.500 eurosta 10.000 euroon. Lisäksi verovelvollisuuden alarajaan liittyvän osittaisen veronhuojennuksen yläraja nostettaisiin 22.500 eurosta 30.000 euroon.

Esityksen hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että pienyritykset voisivat saada tilitettyjä arvonlisäveroja osittain takaisin aina yrityksen liikevaihdon jäädessä alle 30.000 euron.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2016 alusta. Verovelvollisuuden alarajan ja siihen liittyvän huojennuksen ylärajan korotusta sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen.

Jos tilikausi on alkanut ennen lain voimaantuloa, siihen sovellettaisiin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Aikaisempia rajoja sovellettaisiin siten myös lain voimaan tullessa kesken olevan tilikauden vuodelle 2016 kuuluvaan osaan.